لائودیسه

 لائودیسه-لایودیسه -لاودیسه-لاؤودیسه -نهاوند-مجتبی طاهری-Nahavand-Laodice-Laodiceh-Laodise-Laodiseh-Mojtaba Taheri لائودیسه-لایودیسه -لاودیسه-لاؤودیسه -نهاوند-مجتبی طاهری-Nahavand-Laodice-Laodiceh-Laodise-Laodiseh-Mojtaba Taheri
 

 

 
   

آماربازديد

 

 
 

ارتباط با من

 لائودیسه-لایودیسه -لاودیسه-لاؤودیسه -نهاوند-مجتبی طاهری

: sarbazras@yahoo.com

 

 لائودیسه-لایودیسه -لاودیسه-لاؤودیسه -نهاوند-مجتبی طاهری

برای ارسال نظر،درصورتیکه
 ایمیل ندارید  ایمیل فرضی زیر را کپی و وارد نمائید:

 email@laodice.ir 

 

 

 لائودیسه-لایودیسه -لاودیسه-لاؤودیسه -نهاوند-مجتبی طاهری

كليدهاي ميانبرWindows

معمولااستفاده ازكليدهاي ميانبربه جاي موس سرعت كارمارابالاترمي بردومنطقي تربه نظرمي رسد.بعضي ازاين كليدهاي ميانبرعبارتنداز:
1-اگركليدويندوزراباكليدEفشاردهيم صفحه Windows Explorerبازمي شود.
2-اگركليدويندوزوسپس كليدFرافشاردهيم صفحه مربوط به جستجوكردن( Search)بازمي شود.
3-بافشاردادن كليدويندوزوبعدكليدRبرنامه RUNاجرامي شود.
4-اگركليدويندوزوسپس كليدPauseرافشاردهيم Sistem Properties(مشخصات سيستم )نمايش داده مي شود.
5-اگركليدويندوزوسپس كليدDرافشاردهيم كليةصفحات بازرايانه شمابسته (Minimise)مي شود.
وباتكراراين كارعكس عمل قبلي انجام مي شود.يعني تمام صفحه هابازمي شود.

چندكليدتركيبي ديگر:

 

تمام آیکن های پنجره فعال را انتخاب می کند   Ctrl+A
آیکن را داخل کلیپ برد کپی می کند   Ctrl+C
Find All Files نمایش   Ctrl+F
گو تو فلدر را نمایش می دهد   Ctrl+G
پنجره جدیدی را به نمایش می گذارد   Ctrl+N
Open  باز كردن پنجره   Ctrl+O
درهر محیطی پرینت مربوطه را باز می کند   Ctrl+P
سیو می کند   Ctrl+s
آیکن را در داخل کلیپ برد کات می کند   Ctrl+X
آخرین عمل را غیر فعال می کند   Ctrl+Z
Paste  انجام عمل   Ctrl+V
برای کمک می باشد   F1
برای تغییر نام آیکن می باشد   F2
فعال كردنFind All Folder   F3
 آیکن را بطور کامل حذف می کند   Delete+Shift
همون سه انگشتی معروف می باشد   Alt+Ctrl+Delete
برای جابجایی بین محیط های فعال می باشد   Alt+Tab

صفحه عکس برداری شده را در داخل Paint پیست می کند

  Alt+PrintScreen
برای جابجایی بین پنجره های ویندوزمی باشد   Alt+Esc
 آخرین عمل را به حالت قبلااز انجام بر می گرداند   Alt+BackSpace
آخرین عمل را دوباره انجام می دهد   Alt+Shift+BackSpace

ترفندورایانه

افزودن متن دلخواه درکنار ساعت ویندوز
Add\Remove Programsويرايش نرم افزاردرليست
به درايوي ديگرMy Documents انتقال
Desktop نمايش شماره ساخت ويندوز روي

دیدن فعاليتهاي مخفي ويندوز هنگام بارگذاري
كليد هاي ميانبردرويندوز
مخفي کردن فایل و فولدر بدون نیاز به برنامه
Explorerآدرس پیش فرض سایت در
ويرايش ليست راست كليك روي يك فايل
اShared Documents غیرفعال کردن
قفل کردن و باز کردن رجیستری

خاموش كردن سيستم درزمان معين به روش ساده
Xpعدم نمايش پنجره پسورددرويندوز
تغيير اطلاعات نام و كمپاني بعد از نصب ويندوز
مديريت تعدادزيادپنجره بدون كاهش سرعت
راسريعتركنيدStartمنوي
CDغیرفعال کردن اتوران
نمايش متن و پيغام هنگام شروع ويندوز
System Peroperties نمايش عكس ومتن در
دانستن نام و دنباله فایل ها
XP خواب خرگوشی در ویندوز
Error Reporting متوقف كردن
Sendtoحذف و اضافه كردن عباراتی به منوی
StartدرShutdown از كار انداختن گزينه
تغيير
نام برخي ازمنوها
 xpقفل کردن پوشه ها بدون نرم افزاردر
Explorer و IEقراردادن تصويردرنوارابزار
یافتن لینک ها در نمایشگر اینترنت
آیا می توان رجیستری را بست؟
Paintقابلیت های پنهان و جالب نرم افزار
AutoComplete غير فعال كردن
Desktopآیکن های بدون نام در
شبکه کردن چند کامپیوتر
قراردادن پس زمینه برای هر درايو
حذف راست کلیک از تمامی ویندوز
Add Remove Programsحذف برنامه در
Recycle Binتغييرنام
Recycle Binمخفي كردن
نكاتی براي افزايش سرعت ويندوز
Media Playerدو ترفند
خاموش كردن كامپيوترازراه ساده تر
XPازرجیستری درویندوز Back Upساخت
ساخت اتوران براي ويندوز
Runفرمان های مفیدبرای استفاده در
جلو گیری از ظاهر شدن فایل های مخفی
مخفي كردن فولدرها به روش خيلي ساده
حذف پيغام پربودن فضاي هارد
مخفی کردن درايوها
Windowsكليدهاي ميانبر
رجیستری چیست؟
قراردادن تصویردلخواه هنگام بالا آمدن ویندوز
هنگام ورود به ویندوزNumLock تنظيم وضعیت
Runليست كامل فرامين
Altكاربردهاي جالب كليد
حذف آنچه که نمي خواهيد،توسط رجيستري
Windowsكاردبرهاي جالب كليد
ميانبرهاي اينترنت
چگونه پسورد (رمز عبور) بسازيم؟
معرفی سایت به موتور گوگل
ماشین حساب گوگل
ویروس ها چگونه منتشر می شوند؟
شناسایی فایل های هک
کشیدن حروف برای زیباسازی متن

 
 

 

 
 
 

 www.laodice.ir
طراحی وب سایت توسط مجتبی طاهری 1386
 
Chrome يا Firefox بهترين حالت نمايش سايت با